ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันภาษาไทย และสุนทรภู่ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ฮอนด้าเตชอัมพร 29 ก.ค.255..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน746 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 11:43:50

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผอ.จุฑามาศ  เกิดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 โดยมี พล.อ.ต.คุณธร มณีเขียว เป็นหัวหน้าคณะในการเผยแพร่..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1176 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-28 09:49:42

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดโพธาราม ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน657 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-19 10:48:16

ไหว้ครู

ไหว้ครู

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมไห..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1023 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 15:51:05

รับมอบอาคารพยาบาล

รับมอบอาคารพยาบาล

พลโทธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมภรรยา นายกสมาคมศิษย์เก่า ผอ.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน597 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:05:34

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับฟังคำแนะนำจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน770 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 17:11:13

 Open House

Open House "ตลาดนัดชุมนุมและอาชีพ"

ผอ.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวรายงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน740 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-12 14:00:20

กิจกรรมวันครู โพธาฯ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันครู โพธาฯ ประจำปี 2559

นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันครู ปี 2559 ณ ห้องประชุมวิบูลย์คูหิรัญ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่ 16 มกราคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1134 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 18:13:04

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

รองผอสมบูรณ์ รองผอกนกพร ครูสามารถ พร้อมนักเรียนเอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน578 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 09:37:42

กิจกรรมกีฬาภายประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมกีฬาภายประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2358 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 07:52:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง