ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวามค..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน480 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-01 12:14:26

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน643 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 10:01:13

 กิจกรรม

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยกาารโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  เป็นประธานในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1082 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 14:12:02

การสอบธรรมศึกษา เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา2550

การสอบธรรมศึกษา เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา2550

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสอบธรรมศึกษาในสนามหลวง เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-21 12:56:54

อำลา อาลัย ครูจันทรา ครูสมาน

อำลา อาลัย ครูจันทรา ครูสมาน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมอำลา อาลัย ให้กับครูสมาน จิระ และครูจันทรา กิจโพธิญาณ วันที่ 11 พ.ย. 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-11 09:46:33

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แลกเปล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน653 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-07 11:09:44

ขอต้อนรับ

ขอต้อนรับ "ด้วยความยินดียิ่ง"

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ นางสาวโสภา ขำเจริญ นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-03 14:16:36

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานการประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.กนกพร พิริยวิฒิกรอุดม รองผ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน772 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-25 17:19:17

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน968 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-05 16:49:54

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

การประผลรางวัล และการมอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน941 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 17:33:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง