ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งปร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน774 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 10:31:19

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนา เป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัด ที่รอบ ๆ โรงเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน738 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 12:00:43

ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน636 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:40:03

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ประธานกลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ราชบุรี เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ให้กับคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน534 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-25 14:21:28

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน828 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 18:29:43

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวเปิดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางนภาภรณ์ แก้วศรี หัวงานกลุ่มสาระการเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน761 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 10:20:59

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับ ครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับ ครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวต้อนรับครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สพม.10 ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน874 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 10:06:26

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน780 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 14:07:48

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน606 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-05 18:04:48

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยผู้ว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน958 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-29 12:01:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง