ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรมโดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ ห้..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน549 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 10:31:30

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 เมื่อวั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 09:09:45

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education ให้กับคณะครู และบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้ไอซีทีในการเการเรียนรู้ ของน.ส.กนก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน568 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 08:18:06

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิต ให้กับคุณครูมาโนช ริมกาญจนวัฒน์ ครูเกษม เหลืองประเสริฐ ครูประภาศรี ศร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1949 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:42:43

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนนาเสนี ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1217 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:25:27

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันการพูดภาษาจีน การแข่งขันวาดภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญ การชนะเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:12:18

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:03:16

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ "วันสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณค่า สู่อาเซียน" โดยมีนายจีรศักดิ์  ทุบจิ๋ว น.ส.ปาจารีย์ สิริปัญญา ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน773 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-14 14:05:19

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.โสภา ขำเจริญ น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1406 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 09:07:39

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลโพธาวัฒนาเสนีคัพ ครั้งที่ 3 (VDO)

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลโพธาวัฒนาเสนีคัพ ครั้งที่ 3 (VDO)

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้ทีมบาสเกตบอลชาย ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับทีม ร.ร.ร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2323 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-27 17:10:08

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง