ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานการประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.กนกพร พิริยวิฒิกรอุดม รองผ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน745 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-25 17:19:17

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน933 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-05 16:49:54

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

การประผลรางวัล และการมอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน917 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 17:33:07

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากกรมศาสนา และมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ประสานมิตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน742 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-26 10:49:20

รับสมัครอบรมโครงการอบรมทำสื่อวีดีทัศน์ฯ รุ่น 2

รับสมัครอบรมโครงการอบรมทำสื่อวีดีทัศน์ฯ รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รายละเอียด https://www.faceb..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน505 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 10:44:42

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ให้กับครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา  2559 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่  16 กันย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน701 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-17 09:37:17

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน541 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-12 16:30:13

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาแล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1469 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-19 10:05:15

บาสเกตบอลโพธาฯ คัพ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บาสเกตบอลโพธาฯ คัพ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล โพธาฯคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน718 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-17 16:15:00

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 14:15:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง