ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show โครงงานวิทยาศาตร์ การแข่งข..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2142 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-18 11:23:25

ค่าย photha English Camp

ค่าย photha English Camp

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รองผอ.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รองผอ.โสภา ขำเจริญ รองผอ.ธนกฤต พราหมน์นนก พร้อมคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 14:50:05

ค่ายโพธา พัฒนาภาษาไทย

ค่ายโพธา พัฒนาภาษาไทย

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิดงานค่ายโพธาพัฒนาภาษาไทย โดยมีคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน856 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-15 14:08:10

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน759 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 15:02:23

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานเปิดงานสับดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร์ 1 โรงเรียนโพธาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1748 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 09:52:53

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1336 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-30 11:20:53

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับ ด.ญ.บัณฑิตา เพ็งเลา ม.2/13 ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน เทควันโดประเภทท่ารำ รองชนะเลิศอัน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน637 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 14:47:28

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งปร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน765 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 10:31:19

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนา เป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัด ที่รอบ ๆ โรงเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน729 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 12:00:43

ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน629 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:40:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง