ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 มีนักเรียนได้รับเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 15:23:28

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4ธ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางรัก ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน612 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 15:12:23

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมมือกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มีนักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน551 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-08 21:44:03

การแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดการแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล ท่านประยุทธ จันทร์โอ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1058 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 18:45:33

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

            คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำทีมโดย คุณครูพัฒนี มูลดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมกันจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นในว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2803 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 17:32:14

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน602 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 15:30:17

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในระดับเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-04 10:27:31

โครงการภาพพิมพ์เพื่อพ่อพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โครงการภาพพิมพ์เพื่อพ่อพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้จัดโครงการภาพพิมพ์เพื่อพ่อพอเพียง ในระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดให้ร่วมชมผล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2210 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 22:30:10

ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีการแต่งกายชุดพละทุกวันพุธและจัดกิ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1095 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 21:00:55

พิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1. ฟุตบอลเยาวชน ราชบุรีซอคเกอร์ลีก ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. ฟุตบอลสุริยวงศ์คัพ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน744 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 20:51:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง