ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับฟังคำแนะนำจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.8..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน673 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 17:11:13

 Open House

Open House "ตลาดนัดชุมนุมและอาชีพ"

ผอ.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวรายงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน615 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-12 14:00:20

กิจกรรมวันครู โพธาฯ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันครู โพธาฯ ประจำปี 2559

นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันครู ปี 2559 ณ ห้องประชุมวิบูลย์คูหิรัญ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่ 16 มกราคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน996 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 18:13:04

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

รองผอสมบูรณ์ รองผอกนกพร ครูสามารถ พร้อมนักเรียนเอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 09:37:42

กิจกรรมกีฬาภายประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมกีฬาภายประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2245 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 07:52:22

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณุะครู บุลคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1182 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-03 11:46:34

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน675 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 14:31:30

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมการประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนศิ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1629 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 14:21:27

การประชุมนักเรียน ครู และผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาผลการเรียน

การประชุมนักเรียน ครู และผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาผลการเรียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และครู จัดทำข้อตกล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน776 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 07:35:10

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายประทีป จำปาศรี ผู้่อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีนายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน742 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-11 08:01:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง