ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ให้กับครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา  2559 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่  16 กันย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน644 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-17 09:37:17

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-12 16:30:13

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวิทยาศาสตร์ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาแล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1361 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-19 10:05:15

บาสเกตบอลโพธาฯ คัพ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บาสเกตบอลโพธาฯ คัพ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล โพธาฯคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน600 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-17 16:15:00

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 14:15:33

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันภาษาไทย และสุนทรภู่ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ฮอนด้าเตชอัมพร 29 ก.ค.255..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน627 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 11:43:50

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผอ.จุฑามาศ  เกิดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 โดยมี พล.อ.ต.คุณธร มณีเขียว เป็นหัวหน้าคณะในการเผยแพร่..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน960 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-28 09:49:42

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดโพธาราม ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-19 10:48:16

ไหว้ครู

ไหว้ครู

น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมไห..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน858 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 15:51:05

รับมอบอาคารพยาบาล

รับมอบอาคารพยาบาล

พลโทธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมภรรยา นายกสมาคมศิษย์เก่า ผอ.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:05:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง