ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

กิจกรรมเส้นทางบุญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน480 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-20 09:49:05

ขอแสดงความชืนชม คนเก่ง โพธาวัฒนาเสนี

ขอแสดงความชืนชม คนเก่ง โพธาวัฒนาเสนี

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดจันทบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 11:50:24

วันครู 60

วันครู 60

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข ครูผู้ทำคุณูปการ ครูแห่งปี ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 10:22:50

กีฬาภายใน ปี 2559

กีฬาภายใน ปี 2559

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปีการศึกษา 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-04 10:49:49

ทอดผ้าป่าหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ทอดผ้าป่าหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หลวงพ่ออุทัย วัดเกาะตาพุด เป็นประธานในการทอดผ้าป่าการศึกษา ณ หอสมุดอิเล็กทอรนิกส์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 27 ธันวาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-29 13:29:11

ค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16

ค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16 โดยมีคณะนิสิตจากจุฬา ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมจัดขึ้นในระหว่างว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน808 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-24 09:45:48

พิธีมอบทุนการศึกษา 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 ธันวามคม 2559 โดยแบ่งทุนการศึกษา เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนเรียนดี 2) ทุนนักเรียนผู้มีจิตอาสา 3) ทุนนักเรียนประพ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน797 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 07:42:39

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-14 10:22:31

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวามค..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-01 12:14:26

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน561 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 10:01:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง