ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงรียน ครูที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินของโรงเรียน รับฟังปัญหาของผู้ปกครองนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน523 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-08 10:43:27

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรมโดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ ห้..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 10:31:30

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 เมื่อวั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 09:09:45

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education ให้กับคณะครู และบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้ไอซีทีในการเการเรียนรู้ ของน.ส.กนก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 08:18:06

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิต ให้กับคุณครูมาโนช ริมกาญจนวัฒน์ ครูเกษม เหลืองประเสริฐ ครูประภาศรี ศร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1187 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:42:43

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนนาเสนี ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน836 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:25:27

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันการพูดภาษาจีน การแข่งขันวาดภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญ การชนะเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:12:18

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:03:16

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ "วันสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณค่า สู่อาเซียน" โดยมีนายจีรศักดิ์  ทุบจิ๋ว น.ส.ปาจารีย์ สิริปัญญา ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน619 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-14 14:05:19

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.โสภา ขำเจริญ น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1131 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 09:07:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง