ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

อำลา อาลัย ครูจันทรา ครูสมาน

อำลา อาลัย ครูจันทรา ครูสมาน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมอำลา อาลัย ให้กับครูสมาน จิระ และครูจันทรา กิจโพธิญาณ วันที่ 11 พ.ย. 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-11 09:46:33

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แลกเปล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-07 11:09:44

ขอต้อนรับ

ขอต้อนรับ "ด้วยความยินดียิ่ง"

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ นางสาวโสภา ขำเจริญ นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-03 14:16:36

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

การประกวดสื่อ นวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานการประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.กนกพร พิริยวิฒิกรอุดม รองผ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-25 17:19:17

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-05 16:49:54

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

การประผลรางวัล และการมอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน692 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 17:33:07

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากกรมศาสนา และมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ประสานมิตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน531 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-26 10:49:20

รับสมัครอบรมโครงการอบรมทำสื่อวีดีทัศน์ฯ รุ่น 2

รับสมัครอบรมโครงการอบรมทำสื่อวีดีทัศน์ฯ รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รายละเอียด https://www.faceb..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 10:44:42

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

มุทิตาจิต ครูโพธาฯ 59

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ให้กับครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา  2559 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่  16 กันย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-17 09:37:17

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มอบรางวัลนักเรียนชนะการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-12 16:30:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง