ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันครู 60

วันครู 60

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข ครูผู้ทำคุณูปการ ครูแห่งปี ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 10:22:50

กีฬาภายใน ปี 2559

กีฬาภายใน ปี 2559

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปีการศึกษา 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน282 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-04 10:49:49

ทอดผ้าป่าหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ทอดผ้าป่าหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หลวงพ่ออุทัย วัดเกาะตาพุด เป็นประธานในการทอดผ้าป่าการศึกษา ณ หอสมุดอิเล็กทอรนิกส์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 27 ธันวาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน467 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-29 13:29:11

ค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16

ค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 16 โดยมีคณะนิสิตจากจุฬา ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมจัดขึ้นในระหว่างว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-24 09:45:48

พิธีมอบทุนการศึกษา 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 ธันวามคม 2559 โดยแบ่งทุนการศึกษา เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนเรียนดี 2) ทุนนักเรียนผู้มีจิตอาสา 3) ทุนนักเรียนประพ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน644 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 07:42:39

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-14 10:22:31

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมเส้นทางบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวามค..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-01 12:14:26

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 10:01:13

 กิจกรรม

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยกาารโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  เป็นประธานในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน859 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 14:12:02

การสอบธรรมศึกษา เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา2550

การสอบธรรมศึกษา เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา2550

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสอบธรรมศึกษาในสนามหลวง เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-21 12:56:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง