ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ และงานแผนงาน นำโดยท่านผู้อำนวยการจรัญ สุขเสรี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็ง - จุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน414 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-29 20:47:55

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนราชโบรืกานุเคราะห์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนราชโบรืกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการศึกษายุค Covid-19 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องป..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน608 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-30 12:53:59

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อกำหนดให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน309 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-29 23:26:50

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 12:46:22

การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ

การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ

16 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับ บริษัทสตาร์ไลท์แอนด์ซาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 12:31:41

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนาร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน799 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-22 13:46:28

ยินดีต้อนรับ ผอ.จรัญ สุขเสรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ยินดีต้อนรับ ผอ.จรัญ สุขเสรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับ นายจรัญ สุขเสรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-30 11:15:59

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยนายจรัญ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-28 11:16:35

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้การต้อนรับรองผู้อำนวย​การโรงเรียน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้การต้อนรับรองผู้อำนวย​การโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวย​การใหม่ทั้ง 4 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้1. นางสาววราภรณ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 10:07:15

กิจกรรมสอนเสริม O-NET(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสอนเสริม O-NET(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสอนเสริม O-NET(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร อาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเลดี้เก๋เก๋) ณ ห้องประชุมผู้ว่าการวิบูลย์ คูหิรัญ อาคาร 1 ชั้น 6 โรงเรียนโพธา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 09:48:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง