ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โครงการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 Rescienceforce

โครงการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 Rescienceforce

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดค่าย "

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 09:45:05

วันครู 63

วันครู 63

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 12:50:34

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

          ด้วยวัดขนอน ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยมีผู้เสนอขายที่ดิน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 16:12:40

ร่วมแสดงยินดี นร. รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

ร่วมแสดงยินดี นร. รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

ภาพ : นายชัชวาลย์ ดำเนินสะดวก

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 13:42:08

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 09:28:35

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

      21 ธันวาคม 2562 ขบวนรำกลองยาว โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนว

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:33:46

รำหน้าสรีระ พระอธิการทองบาง จันทศรีโร เจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้า ณ วัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รำหน้าสรีระ พระอธิการทองบาง จันทศรีโร เจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้า ณ วัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

      15 ธันวาคม 2562 การแสดง ชุด ระบำศรีวิชัย โดย นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรี

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:27:56

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

      - 7 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนนาฏศิลป์เข้าร่วม

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:08:16

ชงโคเกมส์ 2562

ชงโคเกมส์ 2562

เขียนโดย : เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 16:12:41

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:45:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง