ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร "โครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดร.ขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 17:37:02

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

                       ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค และคณะครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม                        ศึกษาดูงาน 

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-19 21:31:47

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563  นำโดย ดร.ขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 09:34:17

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-22 11:15:25

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอมมะลิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน2061 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 10:33:42

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน1858 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-24 11:23:06

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา255..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน2114 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 09:04:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง