ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ โรงเ..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-27 16:21:51

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดราชบุรี) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องป..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-26 08:46:34

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดกาญจนบุรี) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 11:09:00

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรชุมช

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรชุมช

วันที่  21  มีนาคม  2561  คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 11:01:21

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ออกประเมินผลงานระดับดีเด่นเงิน  ทอง..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-20 11:17:15

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

นายธนะวันธ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณส..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-10 14:03:51

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-08 09:58:34

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560

    วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยนายภูวนาถ คงประพันธ์ และคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระด..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 14:39:54

คณะกรรมการ สพม.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการ สพม.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี

ท่านรองธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ณ ศูนย..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-26 09:07:49

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559 ..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน933 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 15:29:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง