ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

นายธนะวันธ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณส..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-10 14:03:51

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-08 09:58:34

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560

    วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยนายภูวนาถ คงประพันธ์ และคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระด..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 14:39:54

คณะกรรมการ สพม.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการ สพม.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี

ท่านรองธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ณ ศูนย..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-26 09:07:49

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559 ..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน722 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 15:29:20

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพม.8 ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว นำ..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-07 08:40:38

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินการศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินการศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 สพม.8 นำโดยนายภูวนาถ คงประพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ พร้อมด้วยนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตามจากสำนักวิชา..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน191 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 14:56:51

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเร..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 11:50:48

ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน

ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของศู..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-16 10:36:02

การรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปสนับสนุนให้กับนักเรียนด้อยโอกาส

การรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปสนับสนุนให้กับนักเรียนด้อยโอกาส

  วันที่ 28 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.8 รับมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับนักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่..

เขียนโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-28 10:04:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง