ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/59

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/59

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8  โดยได้มอบนโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน728 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-28 16:17:16

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน  เนื่องจากสพม.8  มีนโยบายเร่งด่วนต้องแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านเข้าร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน827 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-23 11:19:03

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ : วันนี้ 22 มีนาคม 2559  นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-22 16:58:02

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันนี้ 22 มีนาคม 2559:กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยพันโท บัญชา เผือกเทศ นายช่างโยธา กรมพัฒนาที่ 1 มาพบนางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน586 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-22 16:48:54

"งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-14 10:10:30

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน400 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-12 12:25:34

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559  นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWORDS ระดับดีเด่นปีการศึกษ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน558 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 16:49:31

พิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559"

นางชนิดาภา  เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีเปิดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน875 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-06 16:03:01

เปิดงานอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตราฐานสากล

เปิดงานอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตราฐานสากล

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้สู่ม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-04 14:56:04

ร่วมต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.

ร่วมต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. :นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เดินทางมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อสร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน441 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-04 13:53:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง