ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมการจัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ

ประชุมการจัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางปลิฏสดา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-03 11:23:36

ประชุมการแข่งขันกีฬา

ประชุมการแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

วันที่  25 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน448 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-25 16:18:39

การเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

การเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

นายภูวนาถ  คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมปฏิบัติงานจุดตรวจเยี่ยม/ด่านตรวจ&..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-18 11:23:46

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2559

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2559

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน410 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-18 10:51:18

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี 2559

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด สพม.เขต 8 ได้แสดงค..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน423 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-18 09:54:44

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายพิเศษ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน523 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-18 09:35:56

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ในวันที่ 6 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น.:นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน416 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 09:28:02

พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

ในวันนี้ 5 เมษายน 2559:  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ร่วมป้องกันแ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-05 15:57:43

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในวันนี้ 30 มีนาคม 2559: นายธนะวันธ์  แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิด/บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงป..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-30 22:10:37

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

นางปลิฏสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิด/บรรยายพิเศษ การประชุม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-30 16:36:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง