ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ติดตามและรับรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ติดตามและรับรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. :พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน867 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-13 12:24:23

พิธีเปิดกิจกรรม Open House

พิธีเปิดกิจกรรม Open House

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรม Open House ประจำปี 2558"   ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 255..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน624 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-13 00:37:57

การติดตามผลการเบิก-จ่ายงบประมาณฯ

การติดตามผลการเบิก-จ่ายงบประมาณฯ

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. ได้มาติดตามผลการเบิก-จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลางปีงบประมาณ 2558) งบลงทุนปีงบประมาณ 2559&nbs..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน429 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 23:48:41

นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 8 เข้านิเทศฯ ตรวจเยี่ยมบรรยากาศรอบ ๆ โรงเรีย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน567 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 16:40:30

ประชุมการจัดกิจกรรม

ประชุมการจัดกิจกรรม "กีฬาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม "กีฬาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ในวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน451 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-08 00:46:11

พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ "รัตนฯนิทรรศน์ 98 ปี แห่งการเรียน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-30 22:37:39

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัต..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-30 16:07:29

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่:  18 มกราคม 2559  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้โอวาท ปฐมนิเท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน682 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 16:40:22

"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี)"

วันที่18 มกราคม 2559 :นางชนิดาภา   เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ในพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัต..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน595 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 15:52:38

งานวันครู 16 มกราคม 2559

งานวันครู 16 มกราคม 2559

ในวันที่ 16 มกราคม 2559 :นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในงานวันครู 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน638 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-17 11:31:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง