ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมการจัดกิจกรรม

ประชุมการจัดกิจกรรม "กีฬาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม "กีฬาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ในวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-08 00:46:11

พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ "รัตนฯนิทรรศน์ 98 ปี แห่งการเรียน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน667 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-30 22:37:39

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัต..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน485 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-30 16:07:29

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่:  18 มกราคม 2559  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้โอวาท ปฐมนิเท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 16:40:22

"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี)"

วันที่18 มกราคม 2559 :นางชนิดาภา   เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ในพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัต..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 15:52:38

งานวันครู 16 มกราคม 2559

งานวันครู 16 มกราคม 2559

ในวันที่ 16 มกราคม 2559 :นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในงานวันครู 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน630 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-17 11:31:16

ร่วมงานวันครู และร่วมการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ฯ

ร่วมงานวันครู และร่วมการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ฯ

นางปลิฏสดา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติงานวันครู โรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมรา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน360 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-17 01:10:52

เปิดงาน

เปิดงาน"ราชโบริกาฯ นิทรรศ 58"

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดงาน "ราชโบริกาฯ นิทรรศ 58" และเยี่ยมชมผลงานทางวิชาก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน750 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:22:21

สพม.เขต 8 อวยพรปีใหม่เลขาธิการ กพฐ.

สพม.เขต 8 อวยพรปีใหม่เลขาธิการ กพฐ.

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยรอง ผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 23:56:54

สพม.8 ทำบุญสำนักงานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

สพม.8 ทำบุญสำนักงานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน442 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 20:59:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง