ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ 3

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-05 14:06:10

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562

วันนี้  (2 กรกฎาคม  2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-02 14:33:58

 การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 28

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-01 09:17:36

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562

วันนี้  (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 18:35:07

 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ด้านการศึกษา

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ด้านการศึกษา

วันนี้  (26 มิถุนายน 2562) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 18:26:14

รับชมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รับชมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้  (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 17:58:29

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 16:23:34

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้  (25 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:58:35

ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้  (25

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:33:43

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 23  มิถุนายน 2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 11:47:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง