ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)

ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)

วันที่ 26

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-26 20:39:45

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 2/2562

วันที่  24

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน341 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-25 12:30:53

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

วันที่ 23  พฤษภาคม  2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-23 16:57:07

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-22 13:55:25

การอบรม

การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุลคุณทำได้ ด้วยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้  (22

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-22 10:28:30

ผอ.สพม.8 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผอ.สพม.8 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-21 17:13:29

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-21 17:08:10

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.)

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.)

วันที่ 21

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-21 16:54:28

ประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 13:44:34

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-15 17:27:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง