ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารหารศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริต

ต้อนรับคณะผู้บริหารหารศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริต

วันนี้ (13

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-13 13:51:13

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (11

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-11 11:36:46

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

วันที่ 11

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-11 11:18:18

ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก  ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันที่ 9

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-10 16:41:58

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่  4 กันยายน  2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562

วันที่ 4

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-04 14:37:44

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562

วันนี้  ( 30 สิงหาคม  2562 ) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-30 14:24:14

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

วันที่ 28

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน351 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-28 09:34:18

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา

วันนี้ ( 22 สิงหาคม  2562) เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน594 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 16:18:38

งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ  สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”

งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”

วันนี้ ( 22 สิงหาคม 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน502 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 15:59:13

การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)

การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)

วันที่  19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 01:55:37

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง