ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

วันนี้

วันนี้ "เข้าเยี่ยม ผอ.โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยาน"

ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๘  นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-01 15:46:34

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน341 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 09:22:18

โปรดช่วยกันรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 6 สัปดาห์ประชามติ

โปรดช่วยกันรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 6 สัปดาห์ประชามติ

"โปรดช่วยกันรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 1เสียงในมือท่าน ร่วมสร้างสรรค์ประเท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-28 14:52:56

ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ที่เดินทางมาส่ง  นายนนทวัต   คำประดิษฐ์

ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ที่เดินทางมาส่ง นายนนทวัต คำประดิษฐ์

นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กล่าวต้อนรับคณะจาก สพฐ. ที่เดินทางมาส่ง  นายนนทวัต   คำประดิษฐ์    ตำแหน่งนักทรัพยาก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน360 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-28 14:20:45

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การนิเทศติดตามการขยายผล การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯซึ่งได้ติดตาม และชมผลงานต่าง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-27 16:40:02

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน567 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 00:57:29

ประชุมกำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ปี 2559

ประชุมกำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ปี 2559

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 00:28:31

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 2/59

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 2/59

 นายสมชาย   รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา    ในสังกัดสพม.เขต 8  โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับค..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 00:42:01

ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน538 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 09:41:52

ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ สพม.8 ที่มารดาเสียชีวิต

ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ สพม.8 ที่มารดาเสียชีวิต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-18 00:07:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง