ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 00:33:05

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันนี้ วันที่  29  สิงหาคม  2559  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  พบปะพูดคุย  ให้ความรู..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 00:20:34

การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา"เหลียวหลัง แลหน้า" โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.8

วันนี้ วันที่ 29 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 23:46:31

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2559เวลา 9.00น.นายนายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 10:19:06

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18&nbs..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-24 17:13:18

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วางพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-22 11:48:39

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "ราชโบริกาฯเกมส์ ครั้งที่ 45"

วันนี้ วันที่ 18  สิงหาคม 2559 นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "ราชโบร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน762 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 14:59:33

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

วันนี้ วันที่   17  สิงหาคม  2559  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน  และบรรยากาศรอบ ๆ โรงเร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-17 15:59:35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-13 22:30:20

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมะรัชนมพรรษา 7 รอบ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมะรัชนมพรรษา 7 รอบ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

วันนี้ วันที่ 11สิงหาคม 2559เวลา 10.00น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 15:52:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง