ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2559

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2559 โดยได้มอบนโยบาย แล..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-16 11:52:42

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน289 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-16 10:46:28

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันนี้ วันที่ 14 กันยายน  2559  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อบรมผู้คั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน298 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-14 10:35:40

พิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง

พิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

วันที่ 11 กันยายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วม

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-12 14:02:40

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงิน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงิน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้  วันที่  8  กันยายน  2559 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-08 14:37:54

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "เหลืองแดงเกมส์ " ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันนี้ วันที่ 7 กันยายน 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-07 15:28:17

การมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับครอบครัวของนักเรียน

การมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับครอบครัวของนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-07 14:55:49

งานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตอน

งานเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตอน"...คิดแบบวิทย์ ชีวิตมีสุข..."

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-31 23:39:10

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

วันที่  30  สิงหาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  เพื่อพบปะพูดคุย  ให้ความรู้แ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน369 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-31 15:59:40

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย"

วันที่ 30สิงหาคม 2559 นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-31 15:15:24

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง