ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.8

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.8

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 :นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เข้าเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนแคทรายวิทยา จังหวั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-08 09:59:59

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธาน บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล เรื่อง การแนะแนวเพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 11:30:35

เยี่ยมโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

เยี่ยมโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เข้าเยี่ยมโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบปะพูดคุยกั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน410 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 21:58:19

การประชุมสัมมนาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ

การประชุมสัมมนาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมสัมมนาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โคร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน302 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 20:26:43

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรเงินทุนห..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-25 19:57:39

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงาน SMART OBEC และ SMRT AREA

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงาน SMART OBEC และ SMRT AREA

นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงาน SMART OBEC และ SMRT AREA ในวันที่ 2..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-25 18:49:53

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2559

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. :นายสมชาย  รองเหลือ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-22 12:12:17

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-22 12:01:51

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเดินขบวนพาเหรด และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-19 23:14:11

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 11:22:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง