ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การนิเทศติดตามการขยายผล การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯซึ่งได้ติดตาม และชมผลงานต่าง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน478 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-27 16:40:02

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 00:57:29

ประชุมกำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ปี 2559

ประชุมกำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ปี 2559

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 00:28:31

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 2/59

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 2/59

 นายสมชาย   รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา    ในสังกัดสพม.เขต 8  โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับค..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 00:42:01

ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 09:41:52

ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ สพม.8 ที่มารดาเสียชีวิต

ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ สพม.8 ที่มารดาเสียชีวิต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน505 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-18 00:07:22

ประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

ประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมงา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-16 11:02:54

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งว่าจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 5 ขอบเขต ดังนี้ 1.ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกส..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-13 12:26:06

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ

นายสมชาย   รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน524 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-13 11:14:44

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.8

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.8

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 :นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เข้าเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-08 11:36:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง