ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 1  มิถุนายน  2563  เวลา นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-02 09:59:53

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

วันที่ 1  มิถุนายน  2563  เวลา นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน284 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-02 09:55:02

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-29 13:52:08

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563)  น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน241 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-27 15:08:15

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-27 11:25:58

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน454 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 15:59:00

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 15:51:44

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เรื่อง  การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 15:44:31

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-18 11:02:51

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-07 13:52:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง