ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 และร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 และร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

วันนี้ (9 เมษายน 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน449 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-09 14:28:21

ผอ.สพม.8 ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผอ.สพม.8 ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-09 09:11:51

สพม. 8 ร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ ไปเก็บรักษาไว้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

สพม. 8 ร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ ไปเก็บรักษาไว้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

วันนี้ (6 เมษายน 62) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 15:57:32

พิธีวางพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2562

พิธีวางพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2562

วันนี้ (6

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 15:13:30

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562

วันที่ 3

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-05 13:41:01

ให้การปฐมนิเทศศึกษา นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

ให้การปฐมนิเทศศึกษา นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-02 16:55:00

สำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผอ.การศึกษาพิเศษจังหวัด ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน871 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-29 15:36:01

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ที่สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ที่สำเร็จการศึกษา

วันนี้ (29

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-29 11:07:35

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562

วันที่ 27

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-29 10:45:12

ประชุมแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2562 )

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-26 16:16:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง