ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพม.8 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (นำร่อง)

ผอ.สพม.8 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (นำร่อง)

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 9.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-26 23:48:08

ผอ.สพม.8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563

ผอ.สพม.8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 9.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-26 23:35:40

สพม.8 ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพม.8 ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัชร แก้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-26 08:42:48

สพม.8 รับชมการประชุมทางไกล

สพม.8 รับชมการประชุมทางไกล "การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน"

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 17:29:17

การติดตามและประเมินผล รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2563 ประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

การติดตามและประเมินผล รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2563 ประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 8.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 17:25:24

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และวิเคราะห์โครงการตามหลักการความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (XYZ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และวิเคราะห์โครงการตามหลักการความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (XYZ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 17:14:13

สพม.8 ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.8 ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 16:32:46

ผอ.สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

ผอ.สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัชร แก้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 15:34:51

สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.39 น.นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-22 16:26:58

สพม.8 ร่วมประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

สพม.8 ร่วมประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 15:16:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง