ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 8 ครั้งที่ 5/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 8 ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 12:30:28

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 12:02:37

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 11:56:39

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 11:47:28

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-01 11:00:24

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายภานุวัชร แก้วล..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-01 10:57:25

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-30 14:14:08

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-30 10:34:20

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-27 14:28:03

ผอ.สพม.8 เข้าร่วมประชุมและรับฟังการสรุปตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human capital excellence center (hcec) โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 เข้าร่วมประชุมและรับฟังการสรุปตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human capital excellence center (hcec) โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศึกษานิเท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-27 14:06:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง