ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่  1/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:33:24

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วันที่  6

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:22:04

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัตร  วงศ์วิลัย ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันนี้  (4 พฤศจิกายน 2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-04 16:06:35

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน (จังหวัดราชบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน (จังหวัดราชบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้  (30  ตุลาคม 2562)  เวลา 13.30 น. นายธน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-30 15:01:46

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30  ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันที่  30 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-30 14:31:20

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1/2562

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-29 09:26:25

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23  ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธนะวันธิ์  แพท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 10:35:52

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23  ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน498 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 10:14:48

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 2/2562

วันนี้

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-22 16:35:28

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (21  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-21 10:58:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง