ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2562 )

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-26 16:16:43

แสดงความยินดีแด่ ท่านสนิท แย้มเกษร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความยินดีแด่ ท่านสนิท แย้มเกษร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-23 20:05:24

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

วันที่ 20

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-20 15:47:53

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ  บริสุทธิ์  อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-20 10:34:08

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-18 18:02:37

การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-15 14:33:16

ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวสายใจ  บริสุทธิ์  อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 13 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-14 10:36:21

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-13 11:06:36

พิธีเปิดการอบรม  หลักสูตร  “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที่ 21” (Teaching English with Innovation and 21st Century Thoughts)

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที่ 21” (Teaching English with Innovation and 21st Century Thoughts)

 วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบห..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 09:14:34

24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. เข้าคูหากาบัตรหนึ่งใบ เลือกคนที่รัก มอบคะแนนให้พรรคที่ชอบ และเห็นชอบนายกรัฐมนตรี

24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. เข้าคูหากาบัตรหนึ่งใบ เลือกคนที่รัก มอบคะแนนให้พรรคที่ชอบ และเห็นชอบนายกรัฐมนตรี

24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. เข้าคูหากาบัตรหนึ่งใบ เลือกคนที่รัก มอบค..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-08 16:25:52

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง