ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 15:40:17

พิธีเปิดโครงการปลูกสำนึกรักษามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563

พิธีเปิดโครงการปลูกสำนึกรักษามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563

วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2563) เวลา&n..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-24 14:21:40

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ เพื่อพัฒนาความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาและการใช้ข้อสอบออนไลน์ในระบบ PISA STYLE

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ เพื่อพัฒนาความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาและการใช้ข้อสอบออนไลน์ในระบบ PISA STYLE

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-24 13:57:07

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 11:42:57

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563)..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 17:52:08

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ Video Conference ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ Video Conference ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 17:27:48

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 " (ITA) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม  2563  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 09:27:03

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:09:02

ร่วมให้การต้อนรับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ

ร่วมให้การต้อนรับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ

วันนี้ ( 6 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายธนะวันธ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-06 13:38:44

ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชี..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 09:51:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง