ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนางนิสา  บรรจงการ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ และนายอุทัย  ก่งเซ่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนางนิสา บรรจงการ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ และนายอุทัย ก่งเซ่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 08:52:23

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ และดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ และดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน  2563 ) เวลา

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-05 15:42:32

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-04 12:46:22

ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-03 15:38:38

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 13/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 13/2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 13.00 น. นายธนะ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 16:40:23

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพฐ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพฐ.

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 16:25:27

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 16:14:55

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

วันนี้ (29

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-29 16:14:12

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์  สำลี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ สำลี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

วันนี้

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-29 13:37:37

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 14:41:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง