ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30  ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันที่  30 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-30 14:31:20

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1/2562

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน283 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-29 09:26:25

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23  ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธนะวันธิ์  แพท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 10:35:52

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23  ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน624 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 10:14:48

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 2/2562

วันนี้

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-22 16:35:28

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (21  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-21 10:58:59

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 1 /2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 1 /2562

วันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 14.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-18 08:51:21

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ (17  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-17 15:51:26

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันที่  16  ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-16 15:48:21

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ (16  ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน484 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-16 15:09:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง