ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันนี้ (5 ธันวาคม  2562)  เวลา 7.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-05 22:04:34

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ 6 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ 6 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

วันนี้ (4 ธันวาคม  2562)  เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน3404 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 16:45:21

 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 3/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (4 ธันวาคม  2562)  เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน439 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 16:25:01

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 4 ธันวาคม  2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562

วันนี้  (4 ธันวาคม  2562) เวลา 08.00 น. นายธนะว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 15:36:25

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคทรายวิทยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคทรายวิทยา

วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน740 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 15:04:48

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.30 น. น..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน1102 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 09:21:09

สพม.8 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน

สพม.8 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน1056 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-20 16:14:41

 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่  2/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน1053 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-20 14:39:44

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน836 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-20 11:43:08

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

วันที่  15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน730 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-16 00:39:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง