ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่  9  ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

วันที่  9  ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-09 16:13:30

พิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องประกอบเกียรติยศ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

พิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องประกอบเกียรติยศ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

วันนี้ ( 9 ตุลาคม  2562) เวลา 09.09 น. ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-09 14:34:12

ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

วันนี้  (7  ตุลาคม  2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-07 14:28:14

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2562

วันที่  26 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นาย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน534 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-27 11:43:57

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

วันที่ 25 กัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-25 10:51:41

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ และการขอขยายห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ และการขอขยายห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-24 09:26:40

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน567 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-23 01:53:42

ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

 วันที่ 17 กันยายน 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-19 11:13:22

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (18 กันยายน  2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน661 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-18 15:11:27

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

วันที่ 18

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-18 14:13:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง