ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่  2/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน686 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-20 14:39:44

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-20 11:43:08

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

วันที่  15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-16 00:39:05

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน  2562)

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-14 10:42:40

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

วันที่  13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-13 16:46:30

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่  13  พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่  13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-13 16:41:56

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  11  พฤศจิกายน 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-12 15:02:53

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-12 14:24:43

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันนี้  (8 พฤศจิกายน 2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-08 14:14:06

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:53:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง