ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 14/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 14/2563

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 13.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-12 13:33:49

ผอ สพม.8 ประชุมคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563

ผอ สพม.8 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ ( 12 พฤศจิกายน  2563) เวลา 10.00 น.

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-12 13:20:05

 ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคทรายวิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคทรายวิทยา

วันที่  11 พฤศจิกายน 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 13:41:23

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 17.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 09:16:29

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนางนิสา  บรรจงการ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ และนายอุทัย  ก่งเซ่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนางนิสา บรรจงการ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ และนายอุทัย ก่งเซ่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 08:52:23

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ และดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ และดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน  2563 ) เวลา

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-05 15:42:32

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-04 12:46:22

ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และรองผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-03 15:38:38

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 13/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 13/2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 13.00 น. นายธนะ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 16:40:23

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพฐ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพฐ.

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 16:25:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง