ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็น ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็น ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 2563) เวลา 8.

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-18 09:44:45

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนข้ามแดนมาเรียน

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนข้ามแดนมาเรียน

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:38:43

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ  โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. นายธนะวั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:22:36

ประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:12:06

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปี 2563

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปี 2563

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-16 11:26:11

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) วันแรกในการยื่นความจำนงข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 14:09:43

 รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน768 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 09:36:48

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 16:20:58

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 14:10:01

 ประชุมสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 11:25:37

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง