ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 28 มิถุนายน  2563  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 10:10:49

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 10:00:51

ประกาศสมัครสอบ

ประกาศสมัครสอบ

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน824 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 09:14:15

 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

วันนี้ (24 มิถุนายน  2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-24 16:36:36

ให้การต้อนรับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 จังหวัดราชบุรี

ให้การต้อนรับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 จังหวัดราชบุรี

วันนี้  (24

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-24 13:29:15

ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น ครั้งที่ 1/2563

ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน423 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 16:38:19

ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน639 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 09:40:46

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ  video conference

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-22 16:25:48

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน360 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 14:32:23

การประชุมชี้แจงแนวแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมชี้แจงแนวแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 14:02:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง