ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 3/2563

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 17:03:02

พิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

พิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายธนะวันธิ์  แพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 17:01:13

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2563 ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2563 ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 16:59:07

ประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

ประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 16:56:21

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 16:52:19

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 วันที่ 2

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 วันที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน785 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 17:22:52

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 17:17:52

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 16:55:41

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 16:38:54

ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

วันนี้ ( 31 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน414 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-31 10:33:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง