ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายธนะวันธิ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-07 14:11:56

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน441 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 13:29:31

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 11.30 น. นายธนะวันธิ์  แพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 15:08:44

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานน้อมรำลึกก่อตั้งศูนย์ และงานชมศูนย์การศึกษาฯ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานน้อมรำลึกก่อตั้งศูนย์ และงานชมศูนย์การศึกษาฯ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

วันนี้ (27 ธันวาคม  2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน592 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 13:27:39

คณะผู้บริหารสังกัด สพม.8  ร่วมอวยพร และรับพร เนื่องในวันปีใหม่ แด่ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

คณะผู้บริหารสังกัด สพม.8 ร่วมอวยพร และรับพร เนื่องในวันปีใหม่ แด่ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 25 ธันวาคม  2562 คณะผู้บริหารสังกัด สพม.8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน663 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 11:35:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “happy new year 2020”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “happy new year 2020”

วันที่ 25 ธันวาคม  2562 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 11:09:02

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 4/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 10:34:59

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25  ธันวาคม  2562 เวลา 08.00 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 10:00:05

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันนี้ (23 ธันวาคม  2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน487 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-23 16:54:28

คณะผู้บริหารสังกัด สพม.8 จังหวัดราชบุรี ร่วมอวยพร และรับพร เนื่องในวันปีใหม่ แด่ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

คณะผู้บริหารสังกัด สพม.8 จังหวัดราชบุรี ร่วมอวยพร และรับพร เนื่องในวันปีใหม่ แด่ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (23 ธันวาคม  2562) คณะผู้บริหารสังกัด สพม.

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน686 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-23 16:41:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง