ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-21 17:08:10

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.)

ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.)

วันที่ 21

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน192 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-21 16:54:28

ประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 13:44:34

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-15 17:27:06

การถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562

การถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-15 11:17:56

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-15 10:50:05

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (13

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน191 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-13 11:55:21

รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenceเรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenceเรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-08 14:42:28

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-08 14:28:17

 ผอ.สพม.8 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผอ.สพม.8 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 62 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-07 09:28:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง