ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

วันนี้ (14 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-14 16:16:30

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

วันนี้ (13 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 14:01:28

ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (10 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-10 15:15:05

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลา 15.30 น. นายธนะวันธ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 16:33:52

รับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์กับตรวจสอบภายใน

รับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์กับตรวจสอบภายใน

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 )เวลา 15.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 16:20:49

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563

วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. นาย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 15:02:41

มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน429 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 10:10:40

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 09:46:31

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2563 ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2563 ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-09 09:32:54

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี)

วันนี้ (7 มกราคม 2563) นายธนะวันธ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-07 14:21:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง