ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมทางไกล

การประชุมทางไกล "สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

วันนี้ (3 มีนาคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-03 14:53:29

ผู้แทน สพฐ. ท่านวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๖ จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แทน สพฐ. ท่านวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๖ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-03 09:37:12

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (2 มีนาคม 2563) เวลา 14.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-02 15:17:40

ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)

ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)

วันนี้  (2 มีนาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน954 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-02 14:22:29

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน807 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 14:51:35

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 4/2563

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-26 15:18:03

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-26 14:48:42

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน586 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-25 14:07:58

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา  ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-25 10:58:23

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-24 11:21:24

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง