ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเดินขบวนพาเหรด และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-19 23:14:11

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 11:22:19

สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาด้า..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 10:48:04

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฤษฎา  คำอาจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 8 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา  และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 09:57:25

พิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงาน "70 ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ"

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559: นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมในพิธี เปิดกิจกรรมโครงการบูรณา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน557 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-09 10:10:24

การแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาไทย

การแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาไทย "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. :นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เยี่ยมสนามแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาไทย "เ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน480 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-08 13:43:40

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ "สู่มืออาชีพ"ประจำปี 2559

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ &quo..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-05 15:57:31

มอบทุน

มอบทุน"โครงการออมสินเพื่อน้อง"

นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการออมสินเพื่อน้อง" ให้กับนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน395 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-01 15:25:09

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2558

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2558

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. : นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-30 17:33:43

ประชุมพิจาณากำหนดมาตรการช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาฯ

ประชุมพิจาณากำหนดมาตรการช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาฯ

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.30 น. : นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมพิจาณากำหนดมาตรการช่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-26 14:28:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง