ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-18 11:02:51

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-07 13:52:53

 ให้การต้อนรับอาจารย์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ที่มานิเทศ

ให้การต้อนรับอาจารย์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มานิเทศ

วันที่  28  เมษายน  2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-30 15:14:15

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 28-30 เมษายน 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 28-30 เมษายน 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-30 11:44:59

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19” ผ่านระบบ Video Conference

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19” ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ ( 30 เมษายน 2563)  นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน358 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-30 11:38:31

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

วันที่ 29  เมษายน  2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน832 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-30 11:25:59

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

วันที่ 29 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน534 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-30 11:24:33

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ (27 เมษายน 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน661 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-27 14:26:58

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-27 13:44:56

9 วิธีง่ายๆ ป้องกัน  COVID19

9 วิธีง่ายๆ ป้องกัน COVID19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-23 16:29:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง