ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีเปิดกีฬาภายในต้านยาเสพติด “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนช่องพรานวิทยา

พิธีเปิดกีฬาภายในต้านยาเสพติด “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนช่องพรานวิทยา

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 8.45 น.  นายจตุรงค์ สุขแก้วผู้อำนวยการสำนักงา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-27 14:04:11

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

วันนี้  (..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-26 00:48:58

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

วันนี้  (

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-26 00:29:48

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-25 00:29:31

ให้การต้อนรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานครั้งที่ 1 โดยคณะนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้การต้อนรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานครั้งที่ 1 โดยคณะนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-24 16:08:01

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

วันที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 17:40:39

ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561

วันที่  20 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 09:06:32

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำความร่วมมือการศึกษาแบบทวิศึกษา-ทวิภาคี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำความร่วมมือการศึกษาแบบทวิศึกษา-ทวิภาคี

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 08:50:57

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-18 16:50:48

ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (17 ธันวาคม 2561) เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธาน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-17 16:08:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง