ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2558

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2558

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ในการประเมินสถานศ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน1080 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 11:46:55

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน583 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 22:23:40

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการดำเนินง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน688 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 12:55:15

การอบรมเขียนแผนปฏิบัติการขยายผลนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

การอบรมเขียนแผนปฏิบัติการขยายผลนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการอบรมเขียนแผนปฏิบัติการขยายผลจากทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัตินักเรียนเพื่อนท..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน636 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 09:57:59

 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ จชต.  ในวันที่ 17 กรก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-19 00:30:14

สภากาแฟ จังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

สภากาแฟ จังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2558) เวลา 07.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน965 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-15 16:40:16

โครงการบริจาคหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยและนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในชนบท

โครงการบริจาคหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยและนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในชนบท

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือ "โครงการบริจาคหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยและนิทานสำหรับเด็กให้แก่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน683 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 22:54:41

มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักเรียน:นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และบุคลากรกลุ่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน577 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 16:05:38

พิธีเปิดการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค

พิธีเปิดการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค

นางชนิดาภา  เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค &nbs..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 14:11:57

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา : นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน909 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-06 23:18:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง