ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ วันที่ 12 ตุลาคม 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการรับรายงานตัว  มอบนโยบาย  ให้โอวาท และชี้แจงรายละเอียดในการทำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-12 11:50:24

ประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 2559    เวลา 13.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 14:47:47

ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559

ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559

วันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 2559    เวลา 09.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 14:33:01

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ วันที่ 11ตุลาคม 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการรับรายงานตัว ต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาป..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน359 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 11:09:00

พิธีเปิด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พิธีเปิด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันนี้ วันที่ 10ตุลาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ร่วมพิธีเปิด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  โดยนายสุรพล..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-10 15:07:43

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน319 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-10 14:26:13

การประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ งบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ งบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ วันที่ 30กันยายน 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และผู..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน597 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 16:17:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันนี้ วันที่ 30กันยายน 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 15:49:26

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29กันยายน 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ ใน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 15:14:05

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและสถานศึกษา

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและสถานศึกษา

ในระหว่างวันที่  28-29  กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางแพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 12:53:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง