ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-25 13:17:07

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาตม 2559 นายสมชาย   รองเหลือ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำคณะข้าราชการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ องค์การบริหารส่ว..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 18:00:59

ชาว สพม.8 นำโบว์สีดำไว้ทุกข์ บริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

ชาว สพม.8 นำโบว์สีดำไว้ทุกข์ บริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

วันนี้ 20ตุลาคม 2559คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้นำโบว์สีดำไว้ทุกข์ มาบริการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนนำไปติดแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-20 15:20:19

ร่วมพิธีใส่บาตรเช้า และบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีใส่บาตรเช้า และบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 59 เวลา 7.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็น..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-20 15:13:51

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาธ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-20 09:53:29

ทำโบว์สีดำไว้ทุกข์ เพื่อบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนนำไปติดแสดงความอาลัย

ทำโบว์สีดำไว้ทุกข์ เพื่อบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนนำไปติดแสดงความอาลัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2559นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำโบว์สีดำไว้ทุกข์ เพื่อบริการแจกจ่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-20 09:33:59

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำโปรแกรมการสำรวจข้อมูลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน  ครั้งที่1/2559

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำโปรแกรมการสำรวจข้อมูลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน ครั้งที่1/2559

วันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2559  เวลา  10.00 น. นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดทำโปรแกรมการสำรวจข้อมูลก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-18 14:25:24

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน “ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก  โดยมูลนิธิเด็ก”

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน “ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก โดยมูลนิธิเด็ก”

วันนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559    เวลา 10.00 น. นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน309 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-17 15:47:44

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สพม.8 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม สพม.8 ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-17 09:03:59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เดินทางมาศึกษาดูงาน  ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (กาญจนบุรี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)

วันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม  2559  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) นำโดยนายโกศล  ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงาน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน524 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-13 10:09:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง