ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

งานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

งานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

วันที่ 11

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-12 09:35:27

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ (8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-08 17:35:30

ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-08 17:16:44

พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Sopon OPEN house ) โรงเรียนโสภณสิริราษฏร์

พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Sopon OPEN house ) โรงเรียนโสภณสิริราษฏร์

วันนี้ (8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-08 16:52:40

โครงการเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา

โครงการเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันนี้  (7

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน166 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-07 15:53:21

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและบูรพกษัตริย์ พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและบูรพกษัตริย์ พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน355 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-07 12:01:25

พิธีเปิดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่น 2

พิธีเปิดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่น 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-07 09:43:40

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 6

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-07 09:17:57

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-05 16:39:09

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

การรับ-ส่งข้อสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี.วัฒน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-04 13:33:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง