ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 14:41:23

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 17:11:15

พิธีเปิดการแข่งขันดนตรี และแข่งขันหมากรุก ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

พิธีเปิดการแข่งขันดนตรี และแข่งขันหมากรุก ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 20

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 16:59:05

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันนี้ ( 20

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-20 14:30:03

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2563 ) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 23:36:55

พิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13  ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 22:40:10

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 22:32:25

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13  ตุลาคม 2563 เวลา 6.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 22:23:33

ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ที่มานิเทศ

วันนี้  (9

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 14:10:20

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รับรายงานตัว ทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563 ) เวลา  10.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ร..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน538 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 13:48:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง