ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

รับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

รับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562)

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 13:43:49

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3

วันที่

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 11:41:09

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) เวลา 8.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการส..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 13:33:14

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE – Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE – Online

วันนี้  (..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-12 17:45:28

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2556

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2556

วันนี้  (12 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการส..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-12 17:16:49

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 12

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน218 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-12 11:29:59

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-10 16:01:01

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-10 09:46:02

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้  (7 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-07 16:27:19

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-05 09:48:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง