ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 16:20:58

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 14:10:01

 ประชุมสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-11 11:25:37

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-10 15:01:32

 ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง ในการทดลองใช้การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง ในการทดลองใช้การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุค..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-10 11:13:02

เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 สพม.8

เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 สพม.8

เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 สพม.8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-10 10:49:27

8 ข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ COVID-19

8 ข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ COVID-19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-09 14:40:27

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Wix

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Wix

วันนี้ ( 8  มิถุนายน  2563)  เวลา นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-08 15:48:30

คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-07 10:57:44

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-02 11:40:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง