ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี กิจกรรมดังกล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี กิจกรรมดังกล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันนี้ (5 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-05 16:56:37

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันนี้ (5 ธันวาคม  2561) เวลา 7.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-05 16:52:20

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1 /2561

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1 /2561

วันที่  4  ธันวาคม  2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 15:14:19

โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 14:39:53

ประชุมคณะกรรมการประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ และบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับโรงเรียนในสังกัด

ประชุมคณะกรรมการประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ และบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน171 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 14:12:54

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

วันที่ 3

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 13:41:14

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน"สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 12:49:35

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-03 00:52:03

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันยาเสพติด

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันยาเสพติด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.45

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-03 00:38:23

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายจ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-03 00:23:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง