ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 16:23:34

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้  (25 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:58:35

ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้  (25

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:33:43

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันที่ 23  มิถุนายน 2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 11:47:39

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

วันที่ 19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 15:26:35

รับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

รับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562)

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 13:43:49

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3

วันที่

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 11:41:09

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) เวลา 8.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการส..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน180 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 13:33:14

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE – Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE – Online

วันนี้  (..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-12 17:45:28

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2556

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2556

วันนี้  (12 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการส..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-12 17:16:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง