ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-13 20:49:47

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 4)

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 4)

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-13 20:19:33

 ประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-12 11:45:49

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2561) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-12 11:15:06

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2561) เวลา8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-12 10:53:49

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันนี้ (11  ธันวาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-11 16:47:29

ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลง MOU ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และชี้้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน

ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลง MOU ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และชี้้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน

วันนี้ (11

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-11 15:57:50

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ประเมินครั้งที่ 2)

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ประเมินครั้งที่ 2)

วันนี้ (10 พฤศจิกายน  2561)นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-10 17:25:59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานธุรการบนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานธุรการบนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

วันนี้ (7  ธันวาคม  2561)  เวลา 08.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-07 18:08:41

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี

วันนี้ ( 7 ธันวาคม ) เวลา  9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-07 15:18:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง