ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ  video conference

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-22 16:25:48

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 14:32:23

การประชุมชี้แจงแนวแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมชี้แจงแนวแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 14:02:34

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็น ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็น ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 2563) เวลา 8.

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-18 09:44:45

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนข้ามแดนมาเรียน

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนข้ามแดนมาเรียน

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:38:43

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ  โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. นายธนะวั..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:22:36

ประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 16:12:06

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปี 2563

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปี 2563

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-16 11:26:11

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) วันแรกในการยื่นความจำนงข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน555 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 14:09:43

 รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รับยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 09:36:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง