ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 9.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-27 10:28:34

สพม.8 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

สพม.8 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 8.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน20 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-27 10:16:41

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายภานุวัช..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-27 09:59:54

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 21:22:35

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 21:19:00

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 11:21:38

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 11:17:39

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:41:09

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:36:40

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 25 มกราคม 2564

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:26:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง