ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (24 กันยายน  2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 16:18:28

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ ( 21 กันยายน 2563 ) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 19:08:44

 พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ "ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 18  กันยายน  2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 12:01:46

 โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18  

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 11:46:50

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563

วันนี้ (17 กันยายน  2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเข..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 11:04:21

กิจกรรม

กิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการ สพม.8 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันย์ " ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร

วันนี้ ( 16 กันยายน 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 22:35:09

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2563

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2563

วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 6.00  น. นาย..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 22:21:55

การติดต่อราชการตามกลุ่มงานต่างๆ ในสพม.8 ในวันที่ 16 กันยายน 2563

การติดต่อราชการตามกลุ่มงานต่างๆ ในสพม.8 ในวันที่ 16 กันยายน 2563

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-15 21:41:49

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 15 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-15 16:52:29

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ ( 14

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 17:49:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง