ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  11  พฤศจิกายน 2562

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-12 15:02:53

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-12 14:24:43

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันนี้  (8 พฤศจิกายน 2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-08 14:14:06

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:53:59

 กิจกรรม รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:33:24

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วันที่  6

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 09:22:04

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัตร  วงศ์วิลัย ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันนี้  (4 พฤศจิกายน 2562) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-04 16:06:35

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน (จังหวัดราชบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน (จังหวัดราชบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้  (30  ตุลาคม 2562)  เวลา 13.30 น. นายธน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-30 15:01:46

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30  ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันที่  30 

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-30 14:31:20

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1/2562

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นา..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-29 09:26:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง