ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน  2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 13:22:24

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่  19 กันยายน 2561 เวลา 8.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-23 15:10:51

 การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และจัดทำแผนงาน / โครงการแบบบูรณาการระดับภาค

การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และจัดทำแผนงาน / โครงการแบบบูรณาการระดับภาค

วันที่ 19

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-20 11:11:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561

วันนี้  (17 กันยายน 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-17 15:13:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

วันนี้  (17

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-17 13:51:03

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 12 กันยายน

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-13 16:52:08

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน170 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 09:29:07

พิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 8

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน192 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 09:17:08

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-09 01:30:21

วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ  ศพ  มารดาของภรรยา นายอนุชา  ใจดี  พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ศพ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 6

เขียนโดย : กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-08 10:09:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง