ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 27 มกรมคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านดโป่ง บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ และ ข้าราชการ ประชาชนใกล้เคียง ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-27 10:59:03

ยินดีต้อนรับ คุณครูธนพร   คุ้มพ่วงมี

ยินดีต้อนรับ คุณครูธนพร คุ้มพ่วงมี

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เดินทางมาส่ง คุณครูธนพร คุ้มพ่วงมี เนื่องใน..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-26 15:33:05

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อุทยานราชภักดิ์ และ เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-25 10:09:58

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ปี 2559 ภายในงานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้ร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 14:27:43

ขอแสดงความยินดีกับครูนวพร  ณ นคร รับรางวัล คุรุสดุดี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60

ขอแสดงความยินดีกับครูนวพร ณ นคร รับรางวัล คุรุสดุดี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2558 ครูนวพร ณ นคร รับรางวัล คุรุสดุดี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน648 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 10:15:54

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนระ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน265 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 17:13:46

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 13:31:49

กีฬาประเพณี 3 จังหวัด

กีฬาประเพณี 3 จังหวัด

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 12:42:50

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน534 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-12 14:52:46

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาครม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 กับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 17:39:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง