ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-14 06:48:29

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน429 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-24 15:36:59

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนชั้น ม.5-6

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนชั้น ม.5-6

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-24 15:34:51

กิจกรรมวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-24 15:32:36

เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน529 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-24 15:27:58

ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อบรมให้ความรู้กับนักเรียน

ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อบรมให้ความรู้กับนักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน969 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-24 15:24:56

รับมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จปพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รับมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จปพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:23:24

โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน311 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:20:06

การสอบโครงงานจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การสอบโครงงานจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดการสอบโครงงานจบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  โดยมีผู้ปกครองและคณะครูเป็นกรรมการตัดสิน ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน384 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:18:17

กิจกรรมเปิดบ้านรับน้อง

กิจกรรมเปิดบ้านรับน้อง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดกิจกรมเปิดบ้านรับน้อง โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:13:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง