ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้าย ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน640 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 15:56:43

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน499 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 14:38:44

โครงการวิถีพุทธ

โครงการวิถีพุทธ

นักเรียนจัดตารางสลับกันทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน578 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 14:19:45

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 14:09:01

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

จัดกิจกรรมการทำบอลลูนอากาศร้อนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 16:32:55

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 10:55:38

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน514 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 10:49:41

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน798 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:45:48

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:33:57

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ในการศึกษางานโรงเรียนในฝัน ที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน511 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 16:15:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง