ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

จัดกิจกรรมการทำบอลลูนอากาศร้อนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 16:32:55

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 10:55:38

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-27 10:49:41

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:45:48

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:33:57

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ในการศึกษางานโรงเรียนในฝัน ที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 16:15:58

โครงการพลังงานสัญจร  โดยบริษัท ปตท. จำกัด

โครงการพลังงานสัญจร โดยบริษัท ปตท. จำกัด

บริษัท ปตท. จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการพลังงานสัญจร ให้กับนักเรียน ในกิจกรรมมีทั้งความสนุกและความรู้มากมาย ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 16:06:50

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 -มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ครบ 25 ปี -มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-09 16:20:36

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ผู้อำนวยการประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียน - เจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน -นักเรียนนำผู้ปกครองพบคร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:52:38

ร่วมแสดงความยินดี กับ

ร่วมแสดงความยินดี กับ"ครูธนสาร รุจิรา" ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูธนสาร รุจิรา" ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปสอน ณ วิทยาลัยการอาชี..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 09:58:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง