ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรม ประกอบด้วย คณะครูร่วมแต่งกายชุดตัวละครในวรรณคดีและชุดผ้าไทย การแข่งขันประกวดร้องเพลง การแข่งขันทักษะวิชาการ และการแสดงจากนักเรียนและคณะทีมงานรับเ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน416 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 16:18:18

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต

จัดอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน600 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 16:02:31

คณะครูและนักเรียนร่วมรณรงค์ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมรณรงค์ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ลงประชามติแก่ชุมชนห้วยกระบอกและผู้ปกครองนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน479 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 15:47:30

อบรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

อบรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดอบรมการทำโครงงานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 15:39:18

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการ S.T.E.M.C. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน448 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 15:28:37

คณะครูและทีมบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูและทีมบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูและทีมบริหารโรงเรียนกรับใหย่ว่องกุสลกิจพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 11:45:04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมอ

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 15:38:18

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะครูได้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี i Pad โดยมีคณะวิทยากรจากทีมงานบริษัท Apple ได้ร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 15:27:48

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเดินรงณรงค์ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดห้วยเจริญผล ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน552 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 13:27:19

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนได้ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 13:09:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง