ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการ S.T.E.M.C. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 15:28:37

คณะครูและทีมบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูและทีมบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูและทีมบริหารโรงเรียนกรับใหย่ว่องกุสลกิจพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 11:45:04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมอ

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 15:38:18

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะครูได้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี i Pad โดยมีคณะวิทยากรจากทีมงานบริษัท Apple ได้ร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-26 15:27:48

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเดินรงณรงค์ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดห้วยเจริญผล ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 13:27:19

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนได้ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 13:09:47

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้าย ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 15:56:43

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 14:38:44

โครงการวิถีพุทธ

โครงการวิถีพุทธ

นักเรียนจัดตารางสลับกันทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 14:19:45

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 14:09:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง