ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์  ระหว่างวันที่ 27- 28 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:28:17

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:51:54

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-24 16:33:47

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน528 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 16:32:25

นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่อิมแพคเมืองทองธานี

นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่อิมแพคเมืองทองธานี

นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการวิทยาศสตร์ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 14:44:18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระหว่างวันที่ 19-20 ส..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 14:27:58

คณะครู ผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

คณะครู ผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

คณะครู ผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน521 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-17 09:59:18

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

นักเรียน ครู และคณะผู้บริหารร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-17 09:38:25

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นและมอบทุนการศึกษานักเรียน ทุนช้างเผือก  ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 28 ทุนและ มอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ  ทุนละ 25,000 บาท จำนวน 5 ทุน ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 16:01:48

ประชุมสัมมนา ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3

ประชุมสัมมนา ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3

ประชุมสัมมนา ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 15:00:57

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง