ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รอบ 2

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รอบ 2

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศกิจพิทยาคม ได้รับเกียรติต้อนรับท่านคณะกรรมการ เข้ามาประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-15 09:17:43

ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  ขอยิ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-05 08:40:14

งานเกษียณ

งานเกษียณ "มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์"

งานเกษียณ "มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์" ครูวัฒนา สังข์ศิรินทร์, ครูรั..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-04 16:41:15

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 กันยายน 2559  คณะผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน199 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-30 14:00:30

ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

คณะผู้บริหารร่วมประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-15 16:34:10

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 11:01:25

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์  ระหว่างวันที่ 27- 28 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:28:17

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:51:54

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-24 16:33:47

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 16:32:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง