ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน936 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:10:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง